மாவீரர் நாள் உரை

தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களின் மாவீரர் நாள் உரை 1989

அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய தமிழீழ மக்களே! “எமது போராட்டத்தில் இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். இது வரை காலமும் எமது…