தலைவர்

தலைவர் பிரபாகரனும் – திருக்குறள்மணியும்

மாண்புமிகு தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்தித்த அனுபவத்தை ‘திருக்குறள் மணி ‘ புலவர் இறைக்குருவனார் அவர்கள் முழக்கம்…