தலைவர் வரலாறு

தலைவர் பிரபாகரனும் – திருக்குறள்மணியும்

மாண்புமிகு தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்தித்த அனுபவத்தை ‘திருக்குறள் மணி ‘ புலவர் இறைக்குருவனார் அவர்கள் முழக்கம்…

அடேல் பாலசிங்கம் பார்வையில் திரு.பிரபாகரன்

அடேல் பாலசிங்கம் பார்வையில் திரு.பிரபாகரன் எமது வீட்டிற்கு திரு.பிரபாகரன் அடிக்கடி வந்து செல்வார். உத்தியோக ரீதியாகவும், தனிப்பட்ட முறையிலும் அவரது…