மக்கள் வெள்ளத்தால் கரை புரண்டோடிய தலைவர் பிறந்தநாள் விழா!

Tamils Leader V.Pirabaharan Birthday Celebration

மக்கள் வெள்ளத்தால் கரை புரண்டோடிய தலைவர் பிறந்தநாள் விழா!
கனடா நாட்டில்
மாண்பு மிகு தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் வே.பிரபாகரன் அவர்களின் 65 ஆவது பிறந்தநாள் விழா!


‘அரங்கின் உள் இருக்கும் மக்கள் நெருக்கமாக இருக்கவும். அரங்குக்கு வெளியே இடம் இன்றியும்.. தொடர்ந்தும் மக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.’
தலைவர் பிறந்தநாள் விழாவில் தொடர் அறிவிப்பு….மக்கள் வெள்ளம்…..!


விவரமான காணொளி

269 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *