போர் மீண்டும் வெடிக்க கூடாது… -தமிழ்நதி

கவிஞர் திருக்குமரன் எழுதிய ‘விழுங்கப்பட்ட விதைகள்’ கவிதைத் தொகுப்பு குறித்து பாவலர் தமிழ்நதி அவர்கள் அந்நூல் வெளியீட்டு விழாவில் அறிமுக உரையை ஆற்றினார். ‘தமிழ் மண்ணில் போர் மீண்டும் வெடிக்கக் கூடாது. அந்த மக்களிடம் இழப்பதற்கு ஏதும் இல்லை’ என தனது அறிமுகவுரையில் பாவலர் தமிழ்நதி அவர்கள் குறிப்பிட்டார். அவரின் முழுமையான உரை, காணொளி வடிவமாக கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

195 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *