போர் அறம்: புறநானுறும் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களும்!

‘வலிந்த தாக்குதல் ஆக இருந்தாலும் சரி எதிர்கொள் தாக்குதலாக இருந்தாலும் சரி தலைவர் பிரபாகரன் போர் அறத்தை எப்போதும் கடைப்பிடிப்பார்.
புறமுதுகு காட்டி ஓடும் எதிரிகளை ஒரு போதும் தலைவர் தாக்க அனுமதிக்கமாட்டார்.’
பிரபாகரப் பெருங்காப்பியம் இயற்றிய பெரும்புலவர் ஐயா ச.வே பஞ்சாச்சரம் அவர்களுடன் நேர்காணல் காணொளி கீழே: பாகம் 1

1,707 Views

2 thoughts on “போர் அறம்: புறநானுறும் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களும்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *