உலகின் அட்ட திக்குக்குமான ‘தமிழ்த்தேசிய’ குறு விளக்கம் -பெ.மணியரசன்

தமிழ்த்தேசியம் என்றால் என்ன? குறுக்கமான விளக்கம் தருகிறார் தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்க தலைவர் ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்கள்.
அ) தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கான தமிழ்த்தேசியம்
ஆ) தமிழீழ தமிழர்களுக்கான தமிழ்த்தேசியம்
இ) புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கான தமிழ்த்தேசியம்
என வரிசைப் படுத்தி தெளிவு படுத்துகிறார் ஐயா பெ.மணியரசன். அவர் முழக்கம் ஏட்டுக்கு வழங்கிய குறுக்கமான காணொளி இணைப்பு கிழே:

799 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *